Våre prosjekter

Hvorfor misjon?

Som menighet så ønsker vi å bety en forskjell for mennesker, om det er her hjemme i Norge eller andre steder i verden.

Som menigheet har vi valgt å stå sammen med to av Misjonskirken Norge sine proskjeter et i Colombia og et i Fornebu 

Internflyktninger i Colombia

Colombia er det landet i verden med flest internflyktninger. Hele 6,3 millioner colombianere er drevet på flukt i eget land. Vi vil være med å forvandle bydelen Granizal i Medellín, der mange av dem holder til under svært vanskelige forhold.

Årsakene til at familier drives på flukt er komplekse, men særlig skyldes det geriljavirksomhet, narkotikahandel, trusler og kriminalitet. De fleste flykter til storbyene, der de slår seg til i utkanten på ulovlige bosetningsområder. Millionbyen Medellín ligger i en dal, og langt oppover en av de bratte åssidene er Granizal, der rundt 20 000 internflyktninger bor. Området finnes ikke på kartene til kommuneadministrasjonen, og menneskene her ignoreres. De er usynliggjort og får dermed ikke tilgang til sine rettigheter eller kommunale tjenester.

Dette prosjektet hjelper lokalbefolkningen i Granizal med de verktøyene de trenger for å bedre sin egen livssituasjon. Et bydelshus bevisstgjør familier sine rettigheter, som utdanning og helsetjenester, og hjelper dem å stå på sine krav overfor lokale myndigheter. Det tilbys juridisk rådgiving, gis helseundervisning og arrangeres ulike aktivitetstilbud for barna i området. Det jobbes også med nettverksbygging og strategiske allianser som kan ansvarliggjøre myndighetene for de sosiale utfordringene i Granizal. Dette prosjektet gir håp og bedre livsvilkår for internflyktninger.

 

Våre prosjekter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________

Matprogrammet i Manantiales

Igjennom bruktbustikken "Møteplassen" vi har i kirken så gir vi 50% av overskuddet til dette prosjektet. Så når en handler i bruktbutikken, er dere med å støtter dette prosjektet.

Våre prosjekter

Manantiales er en av bydelene i området Granizal, som regnes som Colombias nest største bosetningsområde for internflyktninger. I et lite bydelshus har engasjerte, lokale mødre startet et matprogram for barna i nabolaget. Hver dag får rundt 110 barn servert et godt, næringsrikt måltid. Tilbudet er for barn og familier som har vært tvunget til å flykte fra landsbygda på grunn av vold og forfølgelse, og som nå har bosatt seg her utenfor storbyen Medellin. De fleste bærer med seg traumer i bagasjen.

Matprogrammet har blitt mulig med støtte fra den colombianske misjonskirken Shalom og norske givere. De lokale mødrene organiserer og kokkelerer, mens misjonskirken Shalom gjør en stor innsats med sine fagfolk og ledere for å videreutvikle tilbudet til noe mer enn et daglig måltid. Målet er å bygge opp et tilbud der omsorg, veiledning, kurs og ulike samlinger skal bidra til å skape verdier som varer, og der lokalbefolkningen i Manantiales får de verktøyene de trenger for å bedre sin egen livssituasjon.

Utdrag fra nyhetsbrev mars 2022

Siden sist har vi holdt fire samlinger for bydelens barn, ungdom og mødre om rus og prostitusjon. Vi ønsker å skape bevissthet og gode samtaler om temaene og håper det kan virke forbyggende. Vi serverer fortsatt 110 varme lunsjer (som er hovedmåltidet her i Colombia) fem dager i uka, og øker til 200 lunsjer tre av de dagene. Vi holder og ukentlige bibelgrupper og snakker mye om familieliv og svangerskap med mødrene.

Valeria forteller

Hei! Jeg heter Valeria, er ti år og har bodd hele livet mitt i Manantiales. Jeg bor sammen med pappa, mamma og broren min Faber som er tolv år. Jeg liker nabolaget, men ikke områdene med myr. Jeg går i fjerdeklasse og favorittfaget mitt er spansk.

Jeg liker bydelshuset fordi de ikke bare gir ut mat, men arrangerer aktiviteter for oss og! Shalom (colombiansk misjonskirke i Medellin) er en kirke som hjelper. Favorittmaten min er bønner med chorizo-pølse, ris og egg. Jeg liker ikke ris med gulrøtter. På fritiden liker jeg å stå på rulleskøyter, spille spill og se på filmklipp av artisten Katie Ángel på Youtube.

Når jeg blir stor vil jeg studere medisin. Heltinnen min er mamma og drømmen er å ha en stor plasma TV!

Siden sist har vi holdt fire samlinger for bydelens barn, ungdom og mødre om rus og prostitusjon. Vi ønsker å skape bevissthet og gode samtaler om temaene og håper det kan virke forbyggende. Vi serverer fortsatt 110 varme lunsjer (som er hovedmåltidet her i Colombia) fem dager i uka, og øker til 200 lunsjer tre av de dagene. Vi holder og ukentlige bibelgrupper og snakker mye om familieliv og svangerskap med mødrene.

En mor forteller

Jeg heter Leidy Siomara og er 25 år. I ti år har vi bodd i Manantiales. Det er meg, moren min, to søstre, fire brødrene, datteren min Karol (5) og nevøen min. Jeg liker nabolaget, på tross av utfordringene med drikkevann og bråket i helgene. Vi trenger lekeparker for barn og en helseklinikk. Jeg fullførte videregående og studerte for å bli arbeidshelsetekniker, men ble ikke ferdig. Nå er jeg husmor. På bydelshuset serverer de god mat og det er et flott tilbud. De kristne fra Shalom liker å hjelpe familier og ung-dom. På fritiden liker jeg å lese og jeg vil gjerne bli psykolog.

Nyhetsbrev:

2022-nov-Manantiales.pdf

2022-mars-Manantiales.pdf

 


Menighetsplanting Fornebu

Fornebu er et område som har vokst frem som en ny bydel i Bærum de siste årene og som ikke har en frikirke-menighet. Her ønsker prosjektleder Anne Hansli (bildet) å starte en menighet som kan være med å utvikle Fornebu, slik at det blir et godt sted å bo. Hun jobber med å komme i kontakt med de behov som finnes i samfunnet.

– Det har ført til at jeg har vært med å starte «etter skoletid» for elever på femtetrinn på en av skolene. Tilbudet er en ettermiddag i uken og mellom 27 og 37 barn møter opp hver gang, forteller Anne. Hun bygger også relasjoner via en strikkeklubb som møtes annenhver uke på en lokal kafé, hvor rundt 20 damer er innom i løpet av en måned.

Plantingens visjon: Vi ønsker å bli en levekraftig og stor menighet som gjør Jesus tydelig i nærmiljøet.

Link til artikkel i Misjonsbladet

https://mknu.no/wp-content/uploads/2021/06/FORNEBU_Misjonsbladet-nr3-2020.pdf

Powered by Cornerstone