Våre prosjekter

Hvorfor misjons?

Som menighet så ønsker vi å bety en forskjell for mennesker, om det er her hjemme i Norge eller andre steder i verden.

Som menigheet har vi valgt å stå sammen med to av Misjonskirken Norge sine proskjeter et i Colombia og et i Oslo

Internflyktninger i Colombia

Colombia er det landet i verden med flest internflyktninger. Hele 6,3 millioner colombianere er drevet på flukt i eget land. Vi vil være med å forvandle bydelen Granizal i Medellín, der mange av dem holder til under svært vanskelige forhold.

Årsakene til at familier drives på flukt er komplekse, men særlig skyldes det geriljavirksomhet, narkotikahandel, trusler og kriminalitet. De fleste flykter til storbyene, der de slår seg til i utkanten på ulovlige bosetningsområder. Millionbyen Medellín ligger i en dal, og langt oppover en av de bratte åssidene er Granizal, der rundt 20 000 internflyktninger bor. Området finnes ikke på kartene til kommuneadministrasjonen, og menneskene her ignoreres. De er usynliggjort og får dermed ikke tilgang til sine rettigheter eller kommunale tjenester.

Dette prosjektet hjelper lokalbefolkningen i Granizal med de verktøyene de trenger for å bedre sin egen livssituasjon. Et bydelshus bevisstgjør familier sine rettigheter, som utdanning og helsetjenester, og hjelper dem å stå på sine krav overfor lokale myndigheter. Det tilbys juridisk rådgiving, gis helseundervisning og arrangeres ulike aktivitetstilbud for barna i området. Det jobbes også med nettverksbygging og strategiske allianser som kan ansvarliggjøre myndighetene for de sosiale utfordringene i Granizal. Dette prosjektet gir håp og bedre livsvilkår for internflyktninger.

Prosjektet er støttet av NORAD.

Våre prosjekter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Menighetsplanting i Groruddalen

Et startteam er godt på plass i bydelen og har vært en del av vårt plantenettverk en god stund før prosjektet ble et nasjonalt planteprosjekt. Søknaden ble godkjent av Hovedstyret 24. mars 2017.

– Da vi valgte å plante menighet i Groruddalen var en av grunnene at stedet er befolket av mange mennesker med flerkulturell bakgrunn. Det er en verdi for oss å være et fellesskap med folk fra forskjellige kulturer, forklarer prosjektlederne Bård Løkken og Ruth Burch Skree. De har med seg sine respektive ektefeller Karen Rebbestad Løkken og Ryan Burch.

Historisk sett er Groruddalen preget av store drabantbyblokker befolket av arbeiderklassen. I dag bor det omtrent 130 000 mennesker her og stedet er kjent for å ha en høy andel av folk med bakgrunn fra andre kulturer.

Knytter relasjoner i nabolaget
-For å bli kjent med nabolaget har vi arrangert flere fester for hele nabolaget med god oppslutning. Vi har bidratt på fellesarrangementer, jobbet for å bli kjent med folk og opplever at vi har knyttet en del gode relasjoner, forteller Bård og Ruth.

Prosjektlederne og startteamet har opplevd at ting tar tid, og at det først var høsten 2016 at plantingen kom skikkelig i gang, selv om det har vært et par år med forberedelser før det. De har arrangert flere huskvelder med god oppslutning, hjemme hos Bård og Karen.

– En huskveld er en enkel to-timers samling som består av middag, en samling for de voksne med et kort innlegg, samtale og bønn, samt et enkelt opplegg for barna. Oppslutningen om huskveldene har vært rimelig god med rundt 10-20 personer med stort og smått.

Veien videre
– Vi legger vekt på å bygge en lokal menighet som betyr noe inn i nærmiljøet, blant annet gjennom de relasjonene vi har der. Drømmen vår er å være et fellesskap som er preget av at Guds rike er nær og som lever ut en disippel-livsstil i relasjonene rundt oss, slik at folk får et møte med Jesus, forklarer Bård og Ruth.

Våre prosjekter

Kontakt oss

Misjonskirken Nesodden
Alværnveien 8,
1453 Bjørnemyr

tlf. 406 35 400

post@mknesodden.no

Vipps: 31741
Konto: 1603.09.13888
Org.nr.: 971 256 826

Min sidePowered by Cornerstone