Kalender>Menighetsmøte
Menighetsmøte i Misjonskirken

Menighetsmøtet er stedet der menighetens medlemmer kommer sammen for å drøfte og bestemme hvordan arbeidet skal være og hva som skal gjelde for kirken. Rapporter og regnskaper, planer og budsjetter, valg og beslutninger er saker som behandles. I årsmøtet behandler man de endelige dokumenter og valgene gjøres.

Medlemmene får innkalling per e-post med saksliste.

Kontakt oss

Misjonskirken Nesodden
Alværnveien 8,
1453 Bjørnemyr

66 91 84 13

post@mknesodden.no

Vipps: 31741
Konto: 1603.09.13888
Org.nr.: 971 256 826Powered by Cornerstone