VISJON OG HENSIKT

Misjonskirken Nesodden vil være en disippelgjørende og tjenende misjonskirke

Visjonen

En kirke som hjelper mennesker til tro på Jesus og etterfølgelse av Ham

 

Vår hensikt er:

Å koble mennesker til Jesus og til et varmt felleskap.

Å være en menighet som barn og unge trives i.

Å være en menighet der Guds nåde farger og preger våre liv.

 

Som menighet ønsker vi å Mobilisere - Utfordre - Bygge

Mobilisere for en helhetlig satsning på arbeid for barn og familie (barnekirke, barnekor, tweens, hjem og kirke)

Mål: barn og familier som etterfølger Jesus

 

Utfordre fellesskapet og den enkelte på hva det vil si å være en disippel av Jesus  i dag. (Edin Løvås: «Vår tid trenger Kristus-disipler»)

Mål: Leve nær Jesus, der du er

 

Bygge relasjonene innad i kirken og med lokale aktører for å minske utenforskap på Nesodden

Mål: Mennesker erfare seg elsket av Gud og mennesker

 

Powered by Cornerstone