VISJON OG HENSIKT

Misjonskirken Nesodden vil være en disippelgjørende og tjenende misjonskirke

Visjonen

En kirke som hjelper mennesker til tro på Jesus og etterfølgelse av Ham

 

Hvordan vil det se ut i perioden 2019-2020

Det er tre viktige ord i vår satsning Mobilisere - Utfordre - Bygge

 

Mobilisere for en helhetlig satsning på arbeid for barn og familie (barnekirke, barnekor, tweens, hjem og kirke)

Mål: barn og familier som etterfølger Jesus

Hvordan kan dette skje:

Innføre levende tro tanken som styrker samarbeidet hjem og kirke til tro og etterfølgelse av Jesus

  • Ved bygge den beste barnekirken som vi evner gjennom bruk av gode pedagogiske verktøy og  at barnearbeidet prioriteters i forhold til lokaliteter.
  • Sette sammen en arbeidsgruppe fra de ulike virkegrener som arbeider med å nå ut til målgruppen 5 – 14 år. Utarbeide en helhetlig tenkning   rundt vårt arbeid
  • Styrke felleskap blant barn og barnefamiliene i og utenfor kirken.

 

Utfordre fellesskapet og den enkelte på hva det vil si å være en disippel av Jesus i 2019. (Edin Løvås: «Vår tid trenger Kristus-disipler»)

Mål: Leve nær Jesus, der du er

Hvordan kan dette skje:

  • En gudstjeneste som samler, utruster og sender de troende til etterfølgelse av Jesus 
  • Gi Jesus videre – dele vår tro med andre mennesker
  • Legge til rette for en fornyet satsning av grupper og små felleskap med oppstart januar 2020

 

Bygge relasjonene innad i kirken og med lokale aktører for å minske utenforskap på Nesodden

Mål: Mennesker erfare seg elsket av Gud og mennesker

Hvordan kan dette skje:

  • Bygge relasjoner og styrke felleskapsbånd i menigheten 
  • Styrke invitasjonskultur i hjem og kirke
  • Utvikle Kafe Måltidet – En kafe rette mot de som kjenner seg utenfor i samfunnet

Kontakt oss

Misjonskirken Nesodden
Alværnveien 8,
1453 Bjørnemyr

tlf. 406 35 400

post@mknesodden.no

Vipps: 31741
Konto: 1603.09.13888
Org.nr.: 971 256 826

Min sidePowered by Cornerstone