VISJON OG HENSIKT

Visjonen

 

Misjonskirken er et sted for fellesskap og styrket tro på Jesus.

 

Misjonskirken Nesodden vil være:
- en disippelgjørende, diakonal misjonskirke.
- en flergenerasjonskirke som kopler nye mennesker og generasjoner til Jesus og fellesskapet.
- en kirke for nærmiljøet.

For oss er foreldre, barn og ungdom viktig! Satsningsområde i 2019 er å ha en god barnekirke. Vi vil bruke Awana som et pedagogisk materiale for å styrke tro i hjem og kirke. 

 

Kontakt oss

Misjonskirken Nesodden
Alværnveien 8,
1453 Bjørnemyr

66 91 84 13

post@mknesodden.no

Vipps: 31741
Konto: 1603.09.13888
Org.nr.: 971 256 826



Powered by Cornerstone