Hvor hører vi til?

Misjonskirken Nesodden er en menighet i Misjonskirken Norge.

 

Hvor hører vi til?

Menigheten er tilsluttet kirkesamfunnet Misjonskirken Norge, som er et fellesskap av omkring 90 menigheter. De varierer i størrelse og er spredt over hele landet. Det meste av arbeidet foregår i menighetene: Gudstjenester, møter, barnearbeid, korvirksomhet, ungdomsgrupper, speidergrupper. Det er omlag 11 500 medlemmer totalt i Misjonskirken Norge.

Misjonskirken Norge er en enhetsbevegelse som vektlegger barne- og ungdomsarbeid, evangelisering og misjon. I Misjonskirken Norge er det frihet med hensyn til utmeldelse andre trossamfunn, dåp og nattverd.

Misjonskirken Norge eier og driver Ansgarskolen i Kristiansand. Her blir unge mennesker fra mange kirkesamfunn utrustet til tjeneste, enten på Ansgar Bibelskole eller på Ansgar Teologiske Høgskole.

Fra starten av har Misjonskirken Norge vært med i ledelsen av Finnerud gård, et behandlingshjem for rusmisbrukere. 

Misjonsbladet inspirerer og informerer alle "misjonsvennene", med aktuelt stoff fra inn- og utland. Misjonskirken UNG er en egen organisasjon som satser på barne-, speider- og ungdomsarbeid. 

Misjonskirken Norge er opptatt av det som samler de kristne. Mottoet "Guds barns enhet og menneskers frelse" demonstrerer hva som er viktig. Hovedstrategien sier noe om hva "Misjonskirken Norge" ønsker å stå for og prioritere i sitt arbeid. 

Blant personer som har stått sentralt i arbeidet nevnes grunnleggerne av Modum Bad Nervesanatorium; Gordon Johnsen, og av Håpets Havn i Hong Kong; Annie Skau Berntsen, og av Sandom retreatsenter og Tomasgårdens' grunnlegger; Edin Løvås. Les mer om historiene deres på www.misjonshistorie.no.

Powered by Cornerstone