Menighets info pr. 9.juni

Podcast>Menighets info pr. 9.juni
13.05.2020
Menighets info pr. 9.juni
Denne siden gir løpende oppdatering på hva som skjer fremover

 

Sendt ut 9.juni 2020

Onsdag 27. mai fikk vi avholdt årsmøte. På dette møtet fikk vi erfare at noen deltok via nettløsning zoom. Tilbakmelding har  stort sett vært positiv, alltid mulighet til noen tekniske forbedringer.

På årsmøte ble det avholdt valg av lederskap.

Leder:  Tore Henriksen ble valgt for 1. år. 

medlem: Yngve Brosstad valgt for 1. år

Pastor er fast medlem.

Det vi bli arbeidet med å utvide lederskapet,og skulle vi får en aktuell kandidat så vil det bli innkalt til ekstra menighetsmøte hvor valg kan foretas.

Årsmøte uttrykte at det er viktig å ha et særlig trykk på arbeidet blant barn og unge, om mulig også ansette en arbeider i dette området. Dette er noe lederskapet tar med seg i sitt arbeid. Hvis vi står sammen og vi er villig til å bære det økonomiske ansvar så er dette mulig. 

La oss huske dette i våre bønner!

Sommergave

Man sier "det er saligere og gi enn og få". Som kirke står vi sammen og bærer etter evne og lyst. Hvert år har vi sommergaven, den har vi også i år. En mulighet til å gi inn noe ekstra slik at vi som kirke kan strekke oss videre i det arbeidet vi gjør for at nye mennesker unge og eldre skal få møte Jesus og bli etterfølgere av ham.

En kan gi gave på vipps 31741 eller direkte på konto 1603 09 13888

man kan registrer seg som fast giver eller gi en enkeltgave fra vår hjemmeside https://mknesodden.no/giver/ 

En stor takk til alle som gaven!

Orientering om pastor

Pastor er sykemeldt i 100%  for tiden i denne perioden er Tore Henriksen menighetes kontaktperson (tore.henriksen@hotmail.com). Etter ent 100% sykemledig 22.juni vil jeg forsatt være 60% sykemldt frem til ferie. Etter ferie er planen at en er tilbake i 100%. Pastor har ferie fra 13.juli - 10. august

Hva skjer i kirken fremover?

Samlinger i kirken vil være:

Onsdag kl.19.00 Refocus bønnesamling (siste før sommer er 30.juni)

Søndag kl.11.15 gudstjeneste

Sommer i Misjonskirken 28.juni og 5. juli  

12.juli - 2.aug. er det ferie stengt i kirken. Vi vil prøve å få lagt ut noen enkle online gudstjenstener i denne perioden.

Skal du være på Nesodden i sommer så kan du invitere noen hjem til felleskap, hvor tro og liv kan deles.

Første gudstjenste etter sommer er 9.august.

Vi ønsker en velsignet sommer!

Hilser dere med dagens bibelord

Rom 12, 9-21

La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode. 10 Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i Ånden, tjen Herren! Vær glade i håpet, tålmodige i motgangen, utholdende i bønnen. Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vinn på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke. Gled dere med de glade og gråt med dem som gråter. Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke ondt med ondt, ha tanke for det som er godt for alle mennesker. Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlat vreden til Gud. For det står skrevet: Hevnen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren.                                                                                                                                    Men:
           Er din fiende sulten, så gi ham mat,
           er han tørst, så gi ham drikke.
           Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode.
La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode!

 

Vær velsignet!

Hilsen fra Lederskapet

 

Kontakt oss

Misjonskirken Nesodden
Alværnveien 8,
1453 Bjørnemyr

66 91 84 13

post@mknesodden.no

Vipps: 31741
Konto: 1603.09.13888
Org.nr.: 971 256 826

Min sidePowered by Cornerstone