Diakonale arbeidet

Diakonale arbeidet

Ønsker du å komme i kontakt med diakonale teamet i kirken

Det kan være behov for en sjelsorgsamtale, åndelig veiledning eller at noen ber for deg.

Vi er fire personer som er vant med å møte mennesker i ulike livssfaser og har ulik kompetansje fra som livet  og studie har gitt dem. 

Du kan sende inn ditt bønnebehov på e-post: wenchemathisen1946@gmail.com

Behov for en samtale

Har du behov for en personlig samtale med en som har taushetsplikt? ta kontankt med det diakonale teamet

Kontaktperson for arbeidet er: Wenche Mathisen tlf. 959 15 551 eller e-post:  wenchemathisen1946@gmail.com

 

Bønn i kirken

Som kirke er det stor glede og visshet at vi kan komme til Gud med alle ting i bønn!

Onsdag kl.11.30 -13.00 (partallsuker) Vi samles om ordet - bønnen - felleskapet, samlingen avsluttes med at vi spiser felles lunsj som den enkelte tarmed seg. Vi order med te og kaffe.

Powered by Cornerstone