Vår historie

Vår historie

Historisk blikk på de første årene

I 1883 gikk det en stor vekkelse over store deler av Norge, ved den svensk-amerikanske predikanten Fredrik Fransson. Det var ut fra denne vekkelsen at Nesodden misjonsmenighet ble stiftet. Det skjedde den 12. oktober 1921 da en del troende venner var samlet hos Hans Larsen Fjeld, på Fjell gård på Fjellstrand. De drøftet spørsmålet om å stifte en frimenighet. Pastor Ludvik Johansen var for anledningen til stede og talte ut i fra bibelteksten 1. Korinterbrev kap. 9, 19-27. Han la stor vekt på det å spre ut evangeliet «for mulig å frelse nogen». 

Stiftelsen ble vedtatt og Nesodden misjonsmenighet var et faktum. Deretter stemte de i med sangen «Syng evangeliet om Jesus». Det var 31 personer som ønsket å bli medlemmer av den nystiftede menigheten, med det samme. Som første formann ble Hans L. Fjeld valgt. Eugen Dahlen var en av de andre som ble valgt inn i styret. 

Menigheten hadde møter søndager og onsdager. Ole Rise ble kalt til å lede menigheten. Lønnen var 60 kroner uka. Det ble også stiftet en ungdomsforening og en misjonsforening: "Lappe-misjonen".

På menighetsmøtet den 12. mars 1924 ble det bestemt at menigheten skulle melde seg inn i Det Norske Misjonsforbund. I 1928 skilte ungdomsforeningen i menigheten seg ut og dannet grunnlaget for menigheten «Betania», som i dag er Pinsekirken på Fjellstrand. Det var alltid et godt samarbeid mellom menighetene, noe som har fortsatt til i dag. 

Forskjellige talere ble invitert til å tale i møtene. En av dem var Ole Spernes. På årsmøtet i 1936 ble det besluttet å invitere Erling Skallerud til å tale fast i onsdagsmøtene. Han var elev ved bibelseminaret til Ansgarskolen, som den gang holdt til i Oslo.

I årene under krigen, hadde menigheten blant annet besøk av forkynnerne Hans Jacob Frøen og Fredrik Bakk. Kina-misjonær, Sigrid Vatsaas, var også ofte og talte. Under hele krigen var menigheten like aktiv som ellers. En junior forening ble stiftet i 1943. Ledere var Marry Fjeld og Hjørdis Dahlen.

Møtene ble holdt i storstua på Fjeld gård. For hvert møte måtte man fjerne møblene, og bære inn langbenkene uten ryggestøe. Etter hvert ble det fult i storstua på Fjeld og de begynte å se seg om etter et mer egnet lokale.

Eget menighetshus

I 1950 kjøpte menigheten eiendommen «Skar» på Fjellstrand for 37 000 kroner. Det ble et langvarig dugnadsarbeid i månedsvis av omtrent samtlige medlemmer. Så ble huset til et nytt menighetshus. Arne Aas var formann og satt med ansvar for det hele. Økonomisk var det et enormt løft for menigheten, og bekymringene var der.

Man fortsatte med tilreisende forkynnere, og menigheten vokste. Noen talere i disse årene var Henry Johansen, Torleif Holm-Glad, Asbjørn Johansen, Anni Skau og sangevangelistene Signy og Karen. Senere var Knut Røed, Edvin Løvås og Halvar Kolsrud forkynnere.

Stor aktivitet

Menigheten hadde eget musikk- og sangkor. I tillegg startet vi speider- og ungdomsarbeid, barnemøter og søndagsmøter. Det ble holdt møtekampanjer i egne lokaler og på Samfunnshuset på Tangen. Menigheten arrangerte utflukter, grensestevner og juletrefester for ungdom, loppemarked og julemesser. Sammen med andre menigheter på Nesodden ble det invitert til eldrefester.

Menigheten hadde på det tidspunktet 59 medlemmer. I 1973 fikk vi vår første heltidsansatte pastor, Gundersen, som sluttet allerede høsten 1974. Neste pastor var Hovde.

Aktiviteten var stor. Barne- og ungdomsarbeidet vokste så raskt at misjonshuset på Fjellstrand ikke var stort nok lenger. Man talte 124 deltagere under 20 år og 20 deltagere over 20 år, samt 30 ledere. Man begynte å leie gymsalen på Fjellstrand skole hver onsdag. I tillegg var det ungdomsklubb på Fagerstrand, juniorforeningen på misjonshuset på Fjellstrand, tre barnegrupper, møter i hjemmene for ungevoksne, sanggruppe for ungdom og flere bibelstudiegrupper både for ungdom og voksene.

Nytt kirkebygg på Alværn

Menighetshuset var i bruk hele tiden, barnepark om dagen og forskjellige aktiviteter om kvelden. Men menigheten begynte igjen å tenke på nye lokaler. Drømmen var å bygge en ny kirke. I 1974 søkte vi kommunen om tomt til kirkebygg i forbindelse med utbyggingen av Bjørnemyr-feltet.

Etter mye fram og tilbake i kommunen fikk vi endelig startsignal i 1980 for bygging av kirken. Misjonshuset på Fjellstrand måtte selges, og grendehuset «Sandvang» på Svestad ble leid til gudstjenester. I tre år jobbet medlemmene på det nye kirkebygget som var tegnet av arkitekt Rossland. I 1984 kunne vi til vår store glede flytte inn i et moderne kirkebygg.


Les om hvordan vekkelsen startet i Norge: www.misjonshistorie.no 

Powered by Cornerstone