Ett i Kristus

Tale fra gudstjenesten 15. okt. 23

Forkynner pastor Asle Mathisen

Powered by Cornerstone